info@amcreation.cz

+ 420 774 941 211

info@amcreation.cz

+420 774 941 211

Panoptikum

Požadavky zadavatele na logo:

N

Zapamatovatelné

N

Zajímavé

N

Použití barev

Logo bylo vytvořeno pro vokální uskupení. Ve sboru se nachází zpěváci různých věkových kategorií – z toho také plyne hlavní myšlenka loga – jedná se o zobrazení postav, které jsou různorodé. Zároveň se v logu nachází myšlenka tepající muziky – zvukové škály.
Navržené logo je originální, neokoukané, jsou zde zastoupeny jak mužské, tak ženské barvy a je použitelné na jakékoli propagační materiály.
Dalším požadavkem bylo vytvoření podoby vizitek.
Logo získalo 1. místo v designerské soutěži a stalo se tak základem nové vizuální identity uskupení Panoptikum.

Pin It on Pinterest