info@amcreation.cz

+ 420 774 941 211

info@amcreation.cz

+420 774 941 211

Limanovský

Požadavky zadavatele na logo:

N

Barvy: černá, bílá, šedá

N

Jednoduché, minimalistické

N

Čisté, přehledné, zapamatovatelné

Návrh loga pro projekční firmu – projektování pozemních a dopravních staveb. Logo vzniklo s důrazem na jednoduchost, čistotu, originalitu, minimalismus – a především na přesnost.

Hlavním úkolem bylo vypracovat logo tak, aby důstojně reprezentovalo projektanta, v jehož práci hrají roli milimetry. Font je vytvořen na míru. Všechna písmena mají totožné rozměry, proto působí jako celek velmi uspořádaně a jednotně. Písmena, která tvoří příjmení klienta – Limanovský, jsou v logu sestavena do pomyslného písmene “L”, které nejen reprezentuje počáteční písmeno v příjmení jeho rodu, ale zároveň odráží preciznost, která je skryta v jeho tvaru pravého úhlu.

Logo je použitelné s orámováním nebo i bez něj. Samostatné orámování – tvar písmene “L” lze dále využít pro jednotný branding jako pattern (viz galerie) a je také velmi dobře použitelný pro veškeré propagační materiály.

Logo nakonec nebylo realizováno.

Pin It on Pinterest