info@amcreation.cz

+ 420 774 941 211

info@amcreation.cz

+420 774 941 211

KAIGL s.r.o.

Požadavky zadavatele na logo:

N

Písmena v logu všechna velká, pokud možno bez sklonu písma - kurzívy

N

Logo musí obsahovat název firmy KAIGL a nějaký grafický prvek, který bude i samostatně použitelný

N

Business barvy

Logo bylo vytvořeno pro novou společnost KAIGL s.r.o., která provádí správu nemovitostí a účetnictví. Jejím hlavním cílem je poskytovat služby na míru klientovi, a to profesionálně s využitím moderních technologií a systémů.

Logo je použitelné jak v navržené barevné kombinaci, tak také v bílé či černé kombinaci.

Logo získalo 1. místo v designerské soutěži a věříme, že bude tuto společnost skvěle reprezentovat.

Pin It on Pinterest